kontakt         

Tomografia Komputerowa Miednicy Mniejszej

Informacje o badaniu

zwiń

opis

Na czym polega badanie Tomografii Komputerowej Miednicy Małej:

Tomografia Komputerowa miednicy małej służy do szybkiej oceny znajdujących się tu struktur anatomicznych, zwłaszcza przy monitorowaniu: układu moczowego, węzłów chłonnych miednicznych, narządów rodnych przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub terapią. 

Przebieg badania:

Precyzja pracy urządzenia jakim jest Tomograf Komputerowy pozwala na uzyskanie obrazu przekroju o bardzo cienkich warstwach (nawet od 0,5 do 2mm). Wykorzystanie systemu komputerowego pozwala łączyć wiele przekrojów w jeden, w pełni trójwymiarowy obraz badanego narządu.

Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole, który następnie jest przesuwany do wnętrza aparatu (tzw. gantry) i rozpoczyna się badanie. Na specjalnej ramie dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Wykonywana jest seria zdjęć, która później jest przetwarzana w celu uzyskania pełnego obrazu diagnostycznego.

Przez cały czas trwania badania nie należy się poruszać, ponieważ może to zniekształcić obraz i uniemożliwić poprawną ocenę diagnostyczną. Lekarz informuje, co po kolei należy robić w trakcie trwania badania. Większość Tomografów Komputerowych wyposażona jest w tzw. intercom, służący do komunikacji głosowej pomiędzy pacjentem a lekarzem i technikami. Aparaty Tomografii Komputerowej posiadają diody zapalające się podczas wysyłania promieniowania rentgenowskiego i informujące, że w momencie zapalenia się lampki nie wolno oddychać. Część badań może wymagać podania środka kontrastowego, w związku z tym mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Średni czas trwania badania – kilka minut

przygotowanie do badania

Podczas badania wykonywanego metodą tomografii komputerowej należy pamiętać o wszystkich podstawowych zasadach dotyczących przygotowania do badania. Czasami przed badaniem małym dzieciom podaje się środki uspokajające, ale można też zastosować znieczulenie ogólne. Do wykonania badania nie trzeba się rozbierać. Warto także włożyć wygodny strój, aby czuć się komfortowo podczas badania.

 

Przed badaniem Tomografii Komputerowej:

 • W niektórych przypadkach pacjent powinien zgłosić się na badania na czczo z uwagi na możliwą potrzebę podania środka kontrastowego.
 • Zaleca się wykonać pomiar poziomu kreatyniny oraz eGFR w celu zweryfikowania poprawnej pracy nerek pacjenta, do 7 dni przed badaniem z podaniem środka kontrastowego.
 • Pacjenci z chorobami tarczycy powinni mieć oznaczony poziom TSH i FT4.
 • Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich zażywanych lekach.
 • Przed oraz po podaniu środka kontrastowego pacjent powinien być właściwe nawodniony.  Dotyczy to szczególnie chorych z białaczką, cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, jak również niemowląt (uwaga na przewodnienie), małych dzieci oraz osób w wieku podeszłym. Niemowlęta (wiek<1 roku), a szczególnie noworodki, są  szczególnie wrażliwe na zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz zmiany hemodynamiczne.  Szczególną uwagę należy także zwrócić na pacjentów z poważnymi schorzeniami serca oraz nadciśnieniem płucnym. Mogą u nich wystąpić zaburzenia hemodynamiczne i zaburzenia rytmu serca.
 • Chorzy na astmę powinni mieć przy sobie leki wziewne.
 • Należy unikać równoczesnego stosowania preparatów o potencjalnych właściwościach nefrotoksycznych ze stosowaniem środka kontrastowego, aż do momentu kiedy kontrast zostanie całkowicie usunięty z ustroju.
 • Należy przynieść całą wcześniejszą dokumentację oraz poinformować o wcześniejszych zabiegach / operacjach oraz czy pacjent cierpi na:
  • umiarkowaną lub ciężką reakcję uczuleniową na jodowy środek kontrastowy, 
  • inne uczulenie wymagające leczenia,
  • astmę oskrzelową,
  • nadczynność tarczycy,
  • niewydolność serca,
  • cukrzycę,
  • chorobę nerek lub inne zaburzenia pracy nerek,
  • czy wykonywane były operacje nerek w przeszłości,
  • białkomocz,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • dnę moczanową,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • czy zdarzają się utraty przytomności?
  • czy Pacjentka jest w ciąży?

 

Przeciwskazania do badania:

 • Przeciwskazaniem bezwzględnym do wykonania badania Tomografii Komputerowej jest ciąża. Wykonanie badania możliwe jest jedynie w przypadku zagrożenia życia matki lub płodu.
 • Przeciwskazaniem bezwzględnym do podania jodowego środka kontrastowego jest m.in.: uczulenie na jod.
 • Przeciwskazaniem względnym może być m.in.: uczulenie na leki, środki kontrastowe stosowane wcześniej, ostra i przewlekła niewydolność krążenia,
 • Przy występowaniu chorób nerek, wątroby, tarczycy oraz alergii należy zachować szczególną ostrożność.
 • Zażywanie leków z grupy B-blokerów, grupy biguanidów, Interleukiny 2 / Interferonu powinno być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi lub pielęgniarce.

 

Po badaniu tomografii komputerowej:

Najwcześniej po 3 dniach od wykonania badania Tomografii Komputerowej z użyciem środka kontrastowego zaleca się ponowne wykonanie pomiaru poziomu kreatyniny oraz eGFR w celu zweryfikowania prawidłowej pracy nerek pacjenta.

 

Wymagane dokumenty do wykonania badania Tomografii Komputerowej:

 1. Dostarczenie skierowania od lekarza.
 2. Dostarczenie aktualnego, nie starszy niż 7 dni, wyniku badań poziomu kreatyniny oraz eGFR (badania z kontrastem).
 3. Dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej.
 4. Pacjenci zgłaszający się na badanie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinni mieć przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia np. druk RMUA, legitymację emeryta lub rencisty, druk ZUS-ZZA lub potwierdzenie opłacenia składki zdrowotnej. W tym przypadku skierowanie na badanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

działania niepożądane

Czasem po badaniu mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Jednak takie incydenty pojawiają się niezwykle rzadko.

lekarz

Współpracujemy z:

icm - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

affidea polska - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

wizja v - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

mml - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

helimed - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania
rezonans kielce - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania