kontakt         

Tomografia komputerowa 3D głowy

Informacje o badaniu

zwiń

opis

Tomografia komputerowa 3D głowy – pozwala na przeprowadzenie diagnostyki zatok, kanalików łzowych, szczęki, żuchwy, w badaniach OBS (obutracyjnego bezdechy sennego). Badanie wykorzystywane jest przed planowanym leczeniem operacyjnym laryngologicznym (zatoki, bezdech), okulistycznym (drogi łzowe), stomatologicznym (implanty). Badanie jest bezbolesne a dawka promieniowania jest ok 15 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej tomografii komputerowej. Badanie trwa 30 sek.

przygotowanie do badania

Podczas badania wykonywanego metodą tomografii komputerowej należy pamiętać o wszystkich podstawowych zasadach dotyczących przygotowania do badania. Czasami przed badaniem małym dzieciom podaje się środki uspokajające, ale można też zastosować znieczulenie ogólne. Do wykonania badania nie trzeba się rozbierać. Warto także włożyć wygodny strój, aby czuć się komfortowo podczas badania.

 

Przed badaniem Tomografii Komputerowej:

 • W niektórych przypadkach pacjent powinien zgłosić się na badania na czczo z uwagi na możliwą potrzebę podania środka kontrastowego.
 • Należy wykonać pomiar poziomu kreatyniny oraz eGFR w celu zweryfikowania poprawnej pracy nerek pacjenta, do 7 dni przed badaniem z podaniem środka kontrastowego.
 •  Przed oraz po podaniu środka kontrastowego pacjent powinien być właściwe nawodniony.  Dotyczy to szczególnie chorych z białaczką, cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, jak również niemowląt (uwaga na przewodnienie), małych dzieci oraz osób w wieku podeszłym. Niemowlęta (wiek<1 roku), a szczególnie noworodki, są  szczególnie wrażliwe na zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz zmiany hemodynamiczne.  Szczególną uwagę należy także zwrócić na pacjentów z poważnymi schorzeniami serca oraz nadciśnieniem płucnym. Mogą u nich wystąpić zaburzenia hemodynamiczne i zaburzenia rytmu serca.
 • Należy przynieść całą wcześniejszą dokumentację oraz poinformować o wcześniejszych zabiegach / operacjach oraz czy pacjent cierpi na:
  1. umiarkowaną lub ciężką reakcję uczuleniową na jodowy środek kontrastowy, 
  2. inne uczulenie wymagające leczenia,
  3. astmę oskrzelową,
  4. nadczynność tarczycy,
  5. niewydolność serca,
  6. cukrzycę,
  7. chorobę nerek lub inne zaburzenia pracy nerek,
  8. czy wykonywane były operacje nerek w przeszłości,
  9. białkomocz,
  10. nadciśnienie tętnicze,
  11. dnę moczanową,
  12. zaburzenia rytmu serca,
  13. czy zdarzają się utraty przytomności?
  14. czy Pacjentka jest w ciąży?

 

Przeciwskazania do badania:

 • Przeciwskazaniem bezwzględnym do wykonania badania Tomografii Komputerowej jest ciąża. Wykonanie badania możliwe jest jedynie w przypadku zagrożenia życia matki lub płodu.
 • Przeciwskazaniem bezwzględnym do podania jodowego środka kontrastowego jest m.in.: uczulenie na jod.
 • Przeciwskazaniem względnym może być m.in.: uczulenie na leki, środki kontrastowe stosowane wcześniej, ostra i przewlekła niewydolność krążenia, przy występowaniu chorób nerek, wątroby, tarczycy oraz alergii należy zachować szczególną ostrożność, zażywanie leków z grupy B-blokerów, grupy biguanidów, Interleukiny 2 / Interferonu powinno być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi lub pielęgniarce.

 

Po badaniu tomografii komputerowej:

Najwcześniej po 3 dniach od wykonania badania Tomografii Komputerowej z użyciem środka kontrastowego należy wykonać ponownie pomiar poziomu kreatyniny oraz eGFR w celu zweryfikowania prawidłowej pracy nerek pacjenta.

działania niepożądane

Czasem po badaniu mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Jednak takie incydenty pojawiają się niezwykle rzadko.

lekarz

Współpracujemy z:

icm - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

affidea polska - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

wizja v - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

mml - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

helimed - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania
rezonans kielce - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania