kontakt         

Rezonans Magnetyczny Całego Ciała

Informacje o badaniu

zwiń

opis

Precyzja pracy urządzenia jakim jest Rezonans Magnetyczny pozwala na uzyskanie obrazu przekroju o bardzo cienkich warstwach. Wykorzystanie systemu komputerowego pozwala łączyć wiele przekrojów w jeden, w pełni trójwymiarowy obraz badanego narządu.

Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole, który następnie jest przesuwany do wnętrza aparatu (tzw. gantry) i rozpoczyna się badanie.

Przez cały czas trwania badania nie należy się poruszać, ponieważ może to zniekształcić obraz i uniemożliwić poprawną ocenę diagnostyczną. Lekarz informuje, co po kolei należy robić w trakcie trwania badania. Większość Rezonansów Magnetycznych wyposażona jest w tzw. intercom, służący do komunikacji głosowej pomiędzy pacjentem a lekarzem i technikami. Część badań może wymagać podania środka kontrastowego, w związku z tym mogą się pojawić działania niepożądane związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Jednak takie incydenty pojawiają się niezwykle rzadko.

 

Tu możesz wyszukać najbliższą placówkę, w której wykonasz rezonans magnetyczny oraz dowiesz się jaka jest cena badania.

przygotowanie do badania

Przed badaniem Rezonansu Magnetycznego:

 • Należy wykonać pomiar poziomu kreatyniny oraz eGFR w celu zweryfikowania czy nerki pacjenta pracują prawidłowo jeżeli konieczne będzie podanie środka kontrastowego.
 • W niektórych przypadkach pacjent powinien zgłosić się na badania na czczo, z uwagi na możliwą potrzebę użycia środka kontrastowego.
 • Należy poinformować lekarz lub pielęgniarkę o wszystkich zażywanych lekach.
 • Należy przynieść całą wcześniejszą dokumentację oraz poinformować o wcześniejszych zabiegach / operacjach oraz czy pacjent posiada:
  • rozrusznik serca
  • defibrylator – kardiowerter
  • sztuczną zastawkę serca
  • ciała metaliczne
  • metalowe stenty, filtry
  • elektroniczne implanty, neurostymulatory,
  • protezę zębową, koronkę, mostek, aparat ortodontyczny itp
  • wenflon lub inny dostęp naczyniowy
  • zastawki komorowe lub rdzeniowe w układzie nerwowym
  • elementy stabilizujące kości, stawy, sztuczną kończynę, endoprotezę
  • metalowe fragmenty, opiłki w gałce ocznej (np. żelaza), protezę oczną
  • implant słuchowy w uchu wewnętrznym lub środkowym
  • pooperacyjne klipsy metalowe, szyny, szwy metalowe lub inne metaliczne ciała obce
  • metalowe gwoździe ortopedyczne, śruby, metalowe protezy stawów
  • pompę insulinową
  • tatuaż lub makijaż permanentny
  • czy pacjentka posiada wewnętrzny środek antykoncepcyjny?
 • Należy również poinformować personel medyczny o:
  • zaburzeniach czynności nerek
  • alergii
  • astmie
  • cukrzycy
  • zaburzeniach rytmu serca
  • klaustrofobii lub lęku przed przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu
  • utratach przytomności
  • czy był podawany kiedykolwiek środek kontrastowy stosowany w badaniach obrazowych?
  • czy wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na kontrast stosowany w badaniach obrazowych?
  • czy pacjent ma upośledzoną czynność nerek (eGRF 30-60 ml/min/1,73 m2?
  • czy pacjent ma niewydolność nerek w stadium końcowym (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) lub czy pacjent jest dializowany?
  • czy wystąpiła reakcja na dekstran w przeszłości?

Badanie rezonansu magnetycznego nie może być wykonane u pacjentów:

 • z metalicznym ciałem obcym w obrębie gałki ocznej lub innych tkankach miękkich,
 • z wszczepionym elektrostymulatorem serca, wszystkimi innymi biostymulatorami lub niektórymi modelami implantów słuchowych,
 • z założonymi klipsami naczyniowymi (zwłaszcza aktywnymi magnetycznie),
 • z wstawioną endoprotezą metalową z czynnego magnetycznie materiału,
 • z obecnością w ciele pacjenta innych metali (odłamków, pocisków itp.) – wskazany jest wcześniejszy kontakt lekarza kierującego z pracownią Rezonansu Magnetycznego,
 • niewspółpracujących (np. chorzy nieprzytomni, niespokojni, lub nie wykonujących poleceń, chorzy z ruchami mimowolnymi, małe dzieci).

Uwagi dodatkowe

 • Nie zaleca się wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego w I trymestrze ciąży.
 • Badanie może trwać średnio od 15 do 60 minut.
 • W czasie badania należy leżeć nieruchomo, spokojnie oddychając. 
 • Głośny hałas aparatu jest normalną częścią pracy urządzenia.
 • Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolicy głowy gdyż makijaż może uniemożliwić lub znacznie obniżyć jakość badania głowy.
 • Należy zgłosić personelowi medycznemu fakt posiadania makijażu permanentnego lub tatuażu.
 • Należy także zdjąć wszystkie ruchome protezy dentystyczne.
 • W przypadku badania dzieci lub osób niepełnosprawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecność w czasie badania.
 • Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami, gdyż mogą one zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta. Pacjent nie może mieć biżuterii, zegarka, długopisów, kluczy itp.
 • Nie wolno mieć przy sobie kart magnetycznych (karty bankomatowe, kredytowe) ponieważ mogą one ulec rozmagnesowaniu. To samo tyczy się telefonów komórkowych.
 • Do badania Rezonansu Magnetycznego nie należy zakładać ubrań zawierających dodatki metalowe (suwak, zatrzaski itp.). Tkaniny, z których wykonana jest odzież nie powinny być nabłyszczane, z aluminiowymi nitkami, ozdobnymi aplikacjami. Częstym źródłem zakłóceń w obrazie jest również znacząca domieszka w tkaninach włókien typu Lycra.

 

Wymagane dokumenty do wykonania badania Rezonansu Magnetycznego:

 1. Dostarczenie skierowania od lekarza.
 2. Dostarczenie aktualnego, nie starszy niż 7 dni, wyniku badań poziomu kreatyniny oraz eGFR (badania z kontrastem).
 3. Dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej.
 4. Pacjenci zgłaszający się na badanie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinni mieć przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia np. druk RMUA, legitymację emeryta lub rencisty, druk ZUS-ZZA lub potwierdzenie opłacenia składki zdrowotnej. W tym przypadku skierowanie na badanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.
 5. W przypadku implantów chirurgicznych należy okazać zaświadczenie od lekarza kierującego na badanie, informujące, iż nie są przeciwskazaniem do przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym.
działania niepożądane

Czasem po badaniu mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Jednak takie incydenty pojawiają się niezwykle rzadko.

lekarz

Współpracujemy z:

icm - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

affidea polska - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

wizja v - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

mml - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

helimed - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania
rezonans kielce - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania