kontakt         

Audiometria impedacyjna czyli tympanometria

Informacje o badaniu

zwiń

opis

Badanie audiometrii impedacyjnej czyli tympanometrii polega na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego, pobudzaniu do drgań rezonansowych błony bębenkowej oraz całego układu mechanicznego ucha środkowego. Do badania wykorzystywany jest generator wytwarzający dźwięk o różnej częstotliwości, co jest wykrywane za pomocą mikrofonu. Dzięki pomiarowi oblicza się impedancję i podatność mechaniczną. Badanie pozwala ocenić sprawność przewodzenia dźwięku ucha środkowego. Jest to dość częste i dokładne badanie słuchu w rozpoznawaniu schorzeń ucha środkowego.

W skład badania wchodzą następujące testy:

-       tympanometria – to pomiar oporu akustycznego i ciśnienia w uchu środkowym. Wówczas impedacja ucha środkowego jest wtedy najmniejsza a podatność błony bębenkowej największa.

-       pomiar odruchu mięśnia strzemiączkowego – badanie przeprowadzane jest automatycznie poprzez zastosowanie symulacji ipsilateralną i kontralateralną bodźcami o częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jest to ważne badanie ponieważ mięsień jest unerwiany ruchowo przez nerw twarzowy, co umożliwia wykorzystać ocenę odruchu w topodiatnostyce porażeń nerwu twarzowego.

-       test trąbki słuchowej.

Badanie wykorzystywane jest również do oceny obecności objawu (tzw. objaw Metza) co jest ważne w diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego, protezowaniu słuchu u małych dzieci oraz ocenie progu słuchowego.

przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta.

działania niepożądane

Brak

lekarz

Współpracujemy z:

icm - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

affidea polska - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

wizja v - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

mml - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

helimed - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania
rezonans kielce - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania