kontakt         

Flebografia / Wenografia

Informacje o badaniu

zwiń

opis

Flebografia to badanie umożliwiające diagnostykę żył układu naczyniowego organizmu po podaniu środka kontrastowego. Badanie uwidacznia naczynia znajdujące się zarówno blisko powierzchni skóry jak i położone w głębszych warstwach organizmu jak również pokazuje budowę morfologiczną zastawek żylnych. W zależności czy przeprowadzana będzie diagnostyka żył kończyn górnych czy dolnych rozróżniamy flebografię wstępującą lub zstępującą. 

 

Przebieg badania:

Lekarz wstrzykuje środek kontrastowy do żyły w miejscu badanego obszaru. Następnie nakładana jest opaska uciskową aby uwidocznić żyły głębokie i wykonywana jest seria zdjęć.

przygotowanie do badania

Przed badaniem:

 • Ze względu na podanie środka kontrastowego podczas wykonywania badania pacjent powinien zgłosić się na badania na czczo. 
 • Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich zażywanych lekach.
 • Przed oraz po podaniu środka kontrastowego pacjent powinien być właściwe nawodniony.  Dotyczy to szczególnie chorych z białaczką, cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, jak również niemowląt (uwaga na przewodnienie), małych dzieci oraz osób w wieku podeszłym. Niemowlęta (wiek<1 roku), a szczególnie noworodki, są  szczególnie wrażliwe na zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz zmiany hemodynamiczne.  Szczególną uwagę należy także zwrócić na pacjentów z poważnymi schorzeniami serca oraz nadciśnieniem płucnym. Mogą u nich wystąpić zaburzenia hemodynamiczne i zaburzenia rytmu serca.
 • Chorzy na astmę powinni mieć przy sobie leki wziewne.
 • Należy unikać równoczesnego stosowania preparatów o potencjalnych właściwościach nefrotoksycznych ze stosowaniem środka kontrastowego, aż do momentu kiedy kontrast zostanie całkowicie usunięty z ustroju.
 • Należy przynieść całą wcześniejszą dokumentację oraz poinformować o wcześniejszych zabiegach / operacjach oraz czy pacjent cierpi na:
  • umiarkowaną lub ciężką reakcję uczuleniową na jodowy środek kontrastowy, 
  • inne uczulenie wymagające leczenia,
  • chorobę nerek lub inne zaburzenia pracy nerek,
  • czy wykonywane były operacje nerek w przeszłości,
  • czy Pacjentka jest w ciąży?

 

Wymagane dokumenty do wykonania badania:

 1. Dostarczenie skierowania od lekarza.
 2. Dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej.
 3. Pacjenci zgłaszający się na badanie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinni mieć przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia np. druk RMUA, legitymację emeryta lub rencisty, druk ZUS-ZZA lub potwierdzenie opłacenia składki zdrowotnej. W tym przypadku skierowanie na badanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

 

Przeciwskazania:

Przeciwskazaniem do wykonania badania jest:

 • Uczulenie na środek kontrastowy
 • Ciąża
działania niepożądane

Czasem po badaniu mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Jednak takie incydenty pojawiają się niezwykle rzadko.

lekarz

Współpracujemy z:

icm - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

affidea polska - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

wizja v - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

mml - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania

helimed - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania
rezonans kielce - tomografia, rezonans magnetyczny i inne badania