kontakt   
 
start > Informacje medyczne > Wady wymowy u dzieci

Wady wymowy u dziecidziecko

Zaburzenia mowy przekładają się na błędy w pisowni, zwłaszcza ze słuchu. Mogą być także powodem kłopotów w dorosłym życiu – np. problemów komunikacyjnych. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć wad wymowy u naszej pociechy. Jeśli dziecko ma problem z wypowiedzeniem niektórych słów, zdecydowanie zgłoś się z nim do specjalisty. Im wcześniej terapia zostanie rozpoczęta, tym bardziej zadowalające będą jej rezultaty. Logopeda pracuje z dzieckiem nie tylko nad prawidłową wymową, ale też nad właściwą komunikacją. Poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi, ogólną sprawnością komunikacyjną.

Korekcja wady wymowy u dziecka w wieku 2-3 lat przebiega przeważnie sprawnie. W przypadku tej samej wady u dziecka 6 letniego trzeba poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Dzieci w wieku szkolnym wymagają także dodatkowej reedukacji, bo wada wymowy jest już na tyle utrwalona, że rzutuje na rozwój intelektualny, funkcjonowanie w grupie i w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby do specjalisty zgłosić się od razu, gdy słyszymy, że nasza pociecha ma problemy.

Wizyty u logopedy powinny odbywać się regularnie. Dziecko otrzyma także zestaw ćwiczeń, które powinno wykonywać w domu. Od systematyczności będą zależały efekty końcowe terapii.

Najczęstsze zaburzenia mowy

Dyslalia – zaburzenie mowy dotyczące prawidłowej artykulacji głosek. Problem może dotyczyć jednej głoski lub zestawu głosek. Może to być np. opuszczanie jednej głoski w wyrazie, zniekształcanie jej lub zastępowanie innym elementem.

Afazja – mowa u dziecka nie rozwija się wcale albo rozwija się ze znacznym opóźnieniem.

Dysglosja – polega na zniekształcaniu dźwięków mowy albo całkowitej niemożności ich wytworzenia. Często powodowane przez nieprawidłowości zgryzu, które powodują seplenienie lub brak możliwości wymówienia części głosek.

Giełkot – jest o zaburzenie płynności mówienia. Dziecko wypowiada się bardzo szybko, ale brakuje mu płynności. Mówi niedbale, często niezrozumiale dla otoczenia. Przeważnie nie ma świadomości problemu.

Jąkanie – przeciąganie sylab, zbyt krótkie przerwy pomiędzy słowami, powtarzanie kilka razy tego samego wyrazu albo sylaby. Utrata kontroli nad wypowiedzią. Dziecko przeważnie ma świadomość problemu.

Dzieci z problemami logopedycznymi wolniej uczą się czytania, mają problemy ze zrozumieniem tekstu i z niechęcią odpowiadają na pytania. Problemy często są powodem nękania przez grupę rówieśniczą, co skutkuje obniżeniem poczucia wartości i osamotnieniem. Nie pozwólmy, aby nasze dziecko borykało się z takimi problemami. Udajmy się na konsultację logopedyczną, zanim wejdzie w wiek szkolny. Takie zaburzenia naprawdę można wyleczyć.