kontakt   
 
start > Informacje medyczne > Różne oblicza anemii

Różne oblicza anemiiBadania krwi

Objawy niedokrwistości spowodowane są zaburzeniem w transportowaniu tlenu do tkanek i narządów. Zaburzenia zaś wywołane są spadkiem stężenia hemoglobiny. Natężenie objawów zawsze będzie zależało od tempa, w jakim rozwija się choroba. Jeżeli anemia rozwija się stopniowo, to objawy potrafią być trudne do zauważenia. Do ogólnych objawów niedokrwistości, które nie będą zależały od jej przyczyny i rodzaju należą: osłabienie, szybkie męczenie się, problemy z koncentracją, zawroty głowy, bladość skóry i błon śluzowych, bóle głowy

Rodzaje niedokrwistości:

 • z niedoboru żelaza – jeśli organizm nadmiernie traci krew (krwotok), zużywa więcej żelaza niż normalnie (ciąża) lub ma niewystarczającą podaż (zła dieta lub upośledzone wchłanianie).
  Jak rozpoznać na podstawie morfologii: stężenie hemoglobiny spada i jednocześnie zmniejsza się hematokryt. MCV < 80fl; MCH <27 pg.; MCHC < 31 g/dl.
 • z niedoboru witaminy B12 – niewystarczająca podaż tej witaminy spowodowana jest zwykle dwiema sytuacjami : alkoholizmem lub weganizmem. Dodatkowym powodem może być upośledzenie wchłaniania.
  Jak rozpoznać na podstawie morfologii: Spadek stężenia hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów; MCV > 100 fl; MCH 27-31 pg/l; Niska ilość leukocytów i granulocytów; RDW zazwyczaj w normie; mała liczba retykulocytów.
 • niedokrwistość hemolityczna – powoduje ją skrócenie czasu przeżycia erytrocytów spowodowane zwiększonym ich niszczeniem przy zbyt małej produkcji w szpiku. Może to być spowodowane przyczynami wrodzonymi oraz nabytymi. Przyczyny nabyte możemy podzielić na immunologiczne i nieimmunologiczne.
  Jak rozpoznać na podstawie morfologii: Spadek stężenia hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów; MCHC w normie albo niewiele podwyższone; zwiększona ilość retykulocytów .
 • niedokrwistość chorób przewlekłych – wywołana spadkiem produkcji erytrocytów. Powodują ją nowotwory, schorzenia autoimmunologiczne, zakażenia bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze.
  Jak rozpoznać na podstawie morfologii:   Anemia ta charakreryzuje się stężeniem hemoglobiny w granicach 9-11 g/dl; obniżeniem hematokrytu oraz ilości erytrocytów; MCV, MCH i MCHC obniżone nieznaczne lub w normie.